Nội dung bài viết ổng hợp các số điện thoại xe khách từ TP. Hồ Chí Minh đi Đồng Nai sẽ giúp bạn chủ động lựa chọn được nhà xe ưng ý nhất phục vụ cho kế hoạch di chuyển của mình.

1. Nhà xe Đồng Hiệp A

Lịch trình: Sài Gòn – Đồng Hiệp
Giờ xuất bến: Sài Gòn 7h40-9h40 / Đồng Hiệp 12h30-13h
Liên hệ đặt vé: 0919 171120 – 0913 603575

2. Nhà xe Bảy Nở

Lịch trình: Sài Gòn – Lang Minh – Sông Rây (Đồng Nai)
Giờ xuất bến: Sông Rây 5h30-13h Sài Gòn 7h30-12h30
Liên hệ đặt vé: 0984 567411 – 0918 696100

3. Nhà xe Nhật Hoàng

 • Lịch trình: Sài Gòn – Sông Ray
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 9h Sông Ray 14h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0974 880383

3. Nhà xe Đức Thành

 • Lịch trình: Sài Gòn – Xà Bang – Ngãi Giao
 • Giờ xuất bến: Ngãi Giao 6h30 Sài Gòn 11h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0251 3878039 – 0989 877575 – 0918 695252
 • Lịch trình: Sài Gòn – Kim Long
 • Giờ xuất bến: Kim Long 3h30-11h30 Sài Gòn 6h30-14h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0251 3878039 – 0989 877575 – 0918 695252

4. Nhà xe Huy Thành

 • Lịch trình: Sài Gòn – Sông Ray – Lâm San
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 7h-8h Sông Ray 13h-13h50
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0915 812769 – 0907 557135 – 0907 072211

5. Nhà xe Kim Hoàng

 • Lịch trình: Sài Gòn – Tà Lài – Nam Cát Tiên
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 6h50-7h-9h-12h-13h45-14h45-16h Tà Lài Nam Cát Tiên 3h-6h-7h-8h30-12h-13h-14h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0251 3791133

6. Nhà xe Kim Lang

 • Lịch trình: Sài Gòn – Sông Ray – Lâm San
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 6h Sông Ray 14h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0987 474271 – 0976 004041

7. Nhà xe Cúc Phương:

 • Lịch trình: Sài Gòn – Long Khánh
 • Giờ xuất bến: 7h đến20h Long Khánh 4h đến 17h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0251 3608039 -0251 3870018

8. Nhà xe Oanh Ngọc:

 • Lịch trình: Sài Gòn – Lý Lịch
 • Giờ xuất bến: Lý Lịch 11h30 Sài Gòn 6h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0251 3862079 – 0983 441713 – 0984 958862

9. Nhà xe Xuân Thành

 • Lịch trình: Sài Gòn – Căn Cứ 4
 • Giờ xuất bến: Căn Cứ 4 3h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0251 3750075 – 0903 047772

10. Nhà xe Thanh Long

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bảo Bình
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 8h-9h-16h Bảo Bình 12h-13h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0913 676874 – 0937 122232 – 0918 434530

11. Nhà xe Minh Châu

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bảo Bình
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0251 3718171 – 0909 478899

Tổng hợp

Xem thêm