10X Ninh Bình giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng Olympia ở phút cuối