(BeautyVietnam) – So với thời “Em chưa 18” có phần mũm mĩm, Kaity Nguyễn hiện tại đã…