Thực phẩm phổ biến như trứng, thịt, cá cũng có hạn sử dụng nhưng nhiều người…