Trong cuộc sống, sẽ có rất nhiều khoảnh khắc mà con cái cần sự giúp đỡ….