3 cách ăn mặc giúp bạn nổi bật ở bất kỳ nơi nào bạn xuất hiện.