Bước vào tháng 3 âm lịch, tiết trời cũng đã trở nên ấm áp hơn trước, cũng là thời khắc hoàng kim của những người sinh vào ngày âm lịch sau. Cuộc đời mỗi người chẳng ai là giống ai, có những người sinh từ…