3 giai đoạn quan trọng trong quá trình mang thai là 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Chúng được gọi là các tam cá nguyệt. Ở mỗi giai đoạn có những vai trò khác nhau. Hiểu rõ từng giai đoạn, mẹ…