3 nguyên tắc ăn uống ‘thực liệu’ để giảm nhẹ bệnh cho người bị ung thư