Cứ bảo mùa hè là ác mộng, đó là bởi chị em bỏ qua 4 mẫu…