Ngâm rau trong nước muối, rửa rau sau khi cắt,… là những sai lầm người Việt…