Không ít người gặp bất hạnh trong hôn nhân và cho rằng, hôn nhân là nấm…