5 quan niệm sai lầm dưới đây sẽ khiến con bạn có một hàm răng kém…