Bệnh về phổi càng ngày càng trở nên nguy hiểm, tấn công sức khỏe của nhiều…