Khoảng 54 con sếu đầu đỏ bay về đồng cỏ bàng Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, được coi là tín hiệu đáng mừng cho sinh cảnh nơi đây. Ngày 18-3, ông Nguyễn Phong Vân, giám đốc Khu bảo tồn loài – sinh…