Rouge Coco Flash có đến 27 gam màu để lựa chọn cùng phần nắp son ‘xuyên…