Có 6 loại quả đặc trưng cho mùa hè, vừa ngon lại vừa đúng mùa nên…