Nhắm mắt khoảng 5-10 giây rồi mới chụp hình hoặc đội mũ… giúp cô dâu bớt…