Nếu bạn muốn tìm một thỏi son với khả năng lên màu lâu, bám tốt cả…