Ngày nay, huyết áp cao là một căn bệnh khá phổ biến, có liên quan đến…