Ngoài rửa chén bát, miếng bọt biển nhỏ bé còn có 8 công dụng đáng ngạc…