Có câu nói: “Khi về già, người ta thường hối hận vì những điều mình đã không làm hơn là những gì mình đã làm.” 99% người trẻ đều mắc tất cả những lỗi sai này: Nếu không sửa, đến cuối đời chắc chắn sẽ…