(BeautyVietnam) – Từng mặc quần áo size XXL, Abigail đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, bất…