(BeautyVietnam) – Aerobic là bộ môn đã không còn xa lạ đối với giới trẻ. Với…