(BeautyVietnam) – Xu hướng logomania đã trở lại và không ngừng thay đổi với nhiều diện mạo mới sau 15 năm vắng bóng bởi sự ảnh hưởng của thị trường hàng giả. Những năm 90 đến đầu năm 2000 xu hướng thời trang logomania đã…