Sau liveshow “Hạnh phúc đời tôi”, Nam Cường tất bật chuẩn bị minishow kỷ niệm 15…