(BeautyVietnam) – Chợ bến thành từ lâu đã trở thành điểm thu hút khách du lịch…