Indonesia gồm 6000 hòn đảo có người sinh sống, hình thành nên các vùng văn hóa,…