(BeautyVietnam) – Trong mỗi bữa cơm của người dân xứ Nghệ thường không thể thiếu món nhút. Dân gian thường truyền nhau “Nhút Thanh Chương, Tương Nam Đàn” điều này cho thấy hai món ăn này đã trở thành đặc sản nơi đây mà bất…