(BeautyVietnam) – Miền Trung là dải đất hẹp với vô vàn những điều tuyệt diệu mà…