Thưởng thức những món ăn đường phố là một phần không thể thiếu khi đi đến…