Sẽ có người không bao giờ chịu mua một cây kem ốc quế với giá 99£…