Không ít loài nấm trong thiên nhiên ở Việt Nam rất độc, có thể gây tổn…