Thậm chí có sản phẩm chỉ hơn 200 ngàn mà vẫn giúp làn da có sự…