Ăn khuya đã trở thành nét đặc trưng văn hóa của Hồng Kông. Nếu có dịp…