(BeautyVietnam) – Jenny Sugar bắt tay vào việc nhịn ăn với mong muốn giúp cơ thể khỏe…