Nếu như nhịp sống Hà Nội thật sớm với những bát bánh đa, bát phở hay…