Những lúc cân nặng nhích lên một chút, salad là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn cho bữa trưa của hội văn phòng. Vấn đề đau đầu cần cân nhắc hơn cả “Trưa nay ăn gì?” của hội chị em văn phòng có lẽ…