Tiếp nối thành công trong lĩnh vực SPA, ngày 26/10/2018 Viện làm đẹp và Chăm sóc…