Anh Vũ bị ung thư đại tràng vào đầu những năm 2000, đúng lúc anh đang dần tỏa sáng trên sân khấu kịch miền Nam. Vì tình yêu với sân khấu, có lúc anh bỏ viện chạy về diễn. Nghệ sĩ Anh Vũ sinh năm…