(BeautyVietnam) – Anneli Bush – London (Anh) sau mọi buồn chán, tự ti về cân nặng đã bắt tay vào thực hiện phương pháp detox giảm cân “thần thánh” đang được nhiều người áp dụng. Sau 7 ngày thực hiện detox, thay thế các bữa ăn…