Cho đến lúc này, không có gì bàn cãi khi nói rằng áo thi đấu của…