Resort là một mùa thời trang “kì quặc”. Không hề diễn ra theo một lịch trình nhất định, không một quy tắc nhất định dành cho các thiết kế của mùa, nhưng giới mộ điệu vẫn luôn khao khát và “nóng lòng” chờ mong “món…