Sẽ không còn quá nhạt nhòa, sơ mi ngày càng trở thành món đồ dễ phối…