Hôm qua, thời lượng của bom tấn Avengers: Endgame vừa được đăng tải trên website AMC Theaters cũng như IMDb, và tất cả những gì chúng ta có thể bảo nhau là: hãy chuẩn bị sẵn sàng đi thôi.   Tại sao? Bởi độ dài…