Chẳng còn lo ngứa, gàu nữa với những cách làm siêu đơn giản dưới đây. Nhìn…