Xuất thân trong một nhà đình trâm anh thế phiệt, lại được trời phú cho một…