(BeautyVietnam) – Dương Mịch vừa chính thức bước qua tuổi 32 cách đây vài ngày trước. Tuy…