(BeautyVietnam) – Lão hóa bắt đầu ở tuổi 25+, những dấu hiệu chưa rõ ràng và rất khó để nhận biết. Tuy nhiên, nếu chú ý quan sát, bạn vẫn có thể nhận ra những thay đổi trên làn da của mình báo động sự “già…