(BeautyVietnam) – Phá hoại, tổn thương bản thân hay thậm chí là tự sát là những suy nghĩ thường trực của người mắc bệnh trầm cảm. Nếu không tìm kiếm phương pháp để vượt qua suy nghĩ cực kỳ tiêu cực này, rất có thể…